V prípade sporu vás KESMER BANK podporuje a ponúka vám ponuku pokrývajúcu celú vašu domácnosť! Chráňte svoje záujmy a využite pomoc právnika pri riešení všetkých vašich sporov.

Vedel si ? Takmer 7 z 10 Francúzov už bolo konfrontovaných so sporom, ale iba 1 z 2 ľudí tvrdí, že dobre pozná svoje práva. S poistením právnej ochrany chceme, aby ste ľahko chránili svoje práva a záujmy.

Poistenie právnej ochrany: z čoho pozostáva?

Toto poistenie bolo navrhnuté tak, aby vyhovovalo dvom silným potrebám francúzskych domácností: na jednej strane predchádzať sporom a na druhej strane ich riadiť a podporovať poistených v ich postupoch.

Prevencia

Získajte spoľahlivú a okamžitú reakciu, predvídajte konflikty a urobte správne právne rozhodnutia:

  • Právne informácie získate telefonicky od pondelka do piatku
  • Nechajte svoje zmluvy legálne overiť našimi odborníkmi

Zvládanie

  • Využite priateľské riešenie sporov, skutočnú alternatívu tvárou v tvár dlhým a niekedy neistým súdnym konaniam
  • Získajte podporu počas celého súdneho konania vďaka riešeniu konfliktov v súlade s právnymi ustanoveniami
  • Uisťujeme vás: poistenie zahŕňa platbu nákladov na právne zastúpenie