W przypadku sporu KESMER BANK wspiera Cię i proponuje ofertę obejmującą całe Twoje gospodarstwo domowe! Chroń swoje interesy i korzystaj z pomocy prawnika w rozwiązywaniu wszelkich sporów.

Czy wiedziałeś ? Prawie 7 na 10 Francuzów zostało już skonfrontowanych ze sporem, ale tylko 1 na 2 osoby twierdzi, że dobrze zna swoje prawa. Dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej chcemy, abyś z łatwością bronił swoich praw i interesów.

Ubezpieczenie ochrony prawnej: na czym ono polega?

Ubezpieczenie to zostało stworzone, aby zaspokoić dwie silne potrzeby francuskich gospodarstw domowych: z jednej strony zapobiegać sporom, az drugiej zarządzać nimi i wspierać ubezpieczonych w ich procedurach.

Zapobieganie

Uzyskaj niezawodną i natychmiastową reakcję, przewiduj konflikt i dokonaj właściwych wyborów prawnych:

  • Uzyskaj informacje prawne telefonicznie od poniedziałku do piątku
  • Poproś naszych ekspertów o legalną weryfikację swoich umów

Zarządzanie

  • Skorzystaj z polubownego rozwiązywania sporów, prawdziwej alternatywy w obliczu długich i czasami niepewnych postępowań sądowych
  • Otrzymuj wsparcie w całym postępowaniu sądowym dzięki obsłudze konfliktów zgodnie z przepisami prawa
  • Zapewniamy: ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów prawnych