Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak opłacić codzienne wydatki w przypadku mocnych uderzeń lub wypadków? W trudnych czasach towarzyszy Ci KESMER BANK.

Ubezpieczenie utrzymania dochodów: co to jest?

Dzięki gwarancji utrzymania dochodu, oferujemy Ci ochronę spłaty bieżących wydatków, a tym samym skorzystanie z miesięcznego zasiłku na utrzymanie standardu życia w przypadku, gdy Ty lub Twoi bliscy znajdziecie się w trudnej sytuacji. Konkretnie, ubezpieczenie na utrzymanie dochodu pozwoli Tobie lub Twoim bliskim na skorzystanie z odszkodowania w przypadku jednego z następujących roszczeń:

  • Hospitalizacja
  • Czasowa niezdolność do pracy
  • Całkowita i nieodwracalna utrata autonomii
  • Śmierć