In het geval van een geschil ondersteunt KESMER BANK u en biedt u een aanbod voor uw hele huishouden! Bescherm uw belangen en profiteer van de hulp van een advocaat om al uw geschillen te beslechten.

Wist u ? Bijna 7 op de 10 Fransen zijn al geconfronteerd met een geschil, maar slechts 1 op de 2 mensen zegt hun rechten goed te kennen. Met Rechtsbijstandsverzekering willen we dat u gemakkelijk uw rechten en belangen verdedigt.

Rechtsbijstandverzekering: waar bestaat deze uit?

Deze verzekering is ontworpen om te voldoen aan twee sterke behoeften van Franse huishoudens: enerzijds om geschillen te voorkomen en anderzijds om ze te beheren en de verzekerden bij te staan ​​in hun procedures.

Preventie

Zorg voor een betrouwbare en onmiddellijke reactie, anticipeer op conflicten en maak de juiste juridische keuzes:

  • Krijg van maandag tot en met vrijdag telefonisch juridische informatie
  • Laat uw contracten juridisch valideren door onze experts

Beheer

  • Maak gebruik van de minnelijke regeling van geschillen, een reëel alternatief in het licht van lange en soms onzekere juridische procedures
  • Ontvang ondersteuning tijdens de gerechtelijke procedure dankzij conflictafhandeling in overeenstemming met de wettelijke bepalingen
  • Wees gerust: de verzekering omvat de betaling van juridische kosten